Ympyräreittejä ja roskattomuutta

02.03.2020 | Anne Rautiainen

Some-kysely paljasti, mitä retkeilijät toivovat Metsähallituksen luontokohteilta.

Suomen Latu selvitti pienellä, sosiaalisessa mediassa jaetulla kyselyllä ulkoilijoiden näkemyksiä siitä, mitä Metsähallituksen mailla olevia virkistyspalveluja arvostetaan ja mitä toivotaan kehitettävän.

Saimme 170 vastausta. Vastaajat arvostivat ja toivoivat kehitettävän eniten ympyräreittejä, autio- ja varaustupia ja kuivakäymälöitä. Myös telttailupaikat koettiin tärkeiksi. 

Kyselyä jaettiin sosiaalisessa mediassa parin viikon ajan ja se oli kaikille avoin.

Lisäksi toivottiin kävijöiden opastamista entistä vastuullisempaan retkeilyyn.

Ympyräreitteihin kohdistuvat kehittämistoiveet eivät ole yllätys. Ne mahdollistavat retkelle lähdön ja paluun samasta pisteestä, jolloin reissu on helppo järjestää, eikä erityisiä kuljetuksia tarvitse sopia. Retkeilijälle ympyräreitti on myös vaihtelevampi ja vetovoimaisempi kuin edestakainen kulkeminen janareittiä pitkin. 
 

Roskattomuus nousi kärkeen, kun kysyimme asioita, joita vastaajat pitivät erityisen merkittävänä luonnossa liikkuessa. Paitsi että roskat koetaan omaa luontokokemusta häiritseviksi tai sen jopa pilaaviksi, nähdään luonnolla myös itseisarvo, johon tyhjien muovipakkauksien ripottelu ei sovi. 

Yksittäisiksi kehittämiskohteiksi kyselyssämme nimettiin lukuisia kansallispuistoja, mutta myös erämaa-alueita ja muita Metsähallituksen kohteita. Alueiden ruuhkautuminen erityisesti eteläisessä Suomessa nousi esiin monissa vastauksissa. Siihen tarjottiin ratkaisuksi mm. useita sisääntuloportteja Nuuksion kaltaisiin kovalla käytöllä oleviin puistoihin.

Lisäksi toivottiin kävijöiden opastamista entistä vastuullisempaan, luonnon, rakenteet ja muut kävijät huomioivaan retkeilyyn. 


Kysely liittyi Metsähallituksen Luontopalveluiden helmikuussa sidosryhmilleen järjestämään keskustelutilaisuuteen. Suomen Latu toi keskeiset vastaukset esiin omassa puheenvuorossaan. 

Eduskunnan hyväksymässä vuoden 2020 valtion tulo- ja menoarviossa Metsähallituksen Luontopalvelujen rahoitus nousi merkittävästi. Suomen Latu teki vahvasti töitä Luontopalvelujen rahoituksen eteen sekä eduskuntavaaleissa että hallitusohjelman kirjoitusvaiheessa.

Nyt toivomme, että parantunut rahoitus näkyy retkeilypalveluiden kehittämisessä!

Luontopalvelut on keskeinen retkeilijän peruspalveluiden tuottaja. Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa lähes koko maamme luonnonsuojelualueita kuten kaikkia kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja valtion retkeilyalueita sekä Lapin laajoja erämaa-alueita. Luontopalveluilla on myös vastuu lukuisista kulttuuriperintökohteista alueillaan.


Luitko jo nämä jutut?