Yhdessä etänä

29.05.2020 | Kirsi Uusitalo

Suomen Ladun kevätkokous toteutettiin huhtikuussa ensimmäistä kertaa etäyhteyksin.

“Alkuvaiheessa, kun rajoitukset kokoontumisiin liittyen astuivat voimaan ja alkoi näyttää selvältä, ettei suunniteltua kevätkokousta voida toteuttaa, oli Suomen Ladun hallitus valmis ottamaan rohkeasti uudet tekniset työvälineet käyttöönsä; päätimme toteuttaa kevätkokouksen etäyhteyksin”, Suomen Ladun puheenjohtaja Kirre Palmi kertoo.

"Tarjosimme jäsenyhdistyksillemme paljon teknistä tukea. Osallistujia koulutettiin, ja monelle nämä koulutukset olivat ensimmäinen kontakti etäkokoussovelluksiin", toiminnanjohtaja Eki Karlsson kuvailee kokoukseen valmistautumista. 

Mutta kyllä yhteisöllisyyden tunne välittyi myös virtuaalisesti.

Huolellinen valmistautuminen kannatti, sillä varsinaisessa kokouksessa ei teknisiä ongelmia ilmennyt – kokoussovelluksen käyttö oli osallistujille jo tuttua. 

Puhetta johtanut ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen kiittelikin Suomen Latua uusien latujen avaamisesta:

”Suomen Latu on perinteinen järjestö, joka on aina ollut valmis kokeilemaan uutta. Uskon, että moni muu järjestö saa tästä hyvän mallin oman vuosikokouksensa kehittämiseen.”

Etäkokous lisäsi jäsenyhdistysten osallistumista. Edustettuina oli 82 yhdistystä, mikä on ennätysmäärä. Kokouslive Suomen Ladun YouTube-kanavalla keräsi myös katsojia ja yhteensä kokoustallennetta on katsottu satoja kertoja.

Sunnuntain etäkokous ei mennyt vain puheenjohtajan yksinpuheluksi, vaan edustajat käyttivät useita puheenvuoroja. Ja eniten keskustelua herättäneestä asiakohdasta, jäsenmaksujen korotuksesta, myös äänestettiin. 

Yhteisöllisyyden tunne ei ehkä yltänyt live-tapaamisen tasolle, eikä videoyhteys korvaa lämpimiä latuhalauksia. Mutta kyllä yhteisöllisyyden tunne välittyi myös virtuaalisesti, ja erityisesti Suomen Ladun huomionosoitusten saajista kuvattu video ja kukka-agentteina toimineet vapaaehtoiset saivat tunteet pintaan myös videomuodossa. 


Luitko jo nämä jutut?