Yhdenvertaista ulkoilua

24.08.2022 | Miika Honkanen

Yhteiset polut -hanke edistää perheiden yhdenvertaisia luontoliikunnan mahdollisuuksia.

Suomen Ladun tavoitteena on, että jokainen löytäisi mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta.

Tavoite konkretisoituu hienosti Yhteiset polut -hankkeessa, jossa edistetään perheiden yhdenvertaisia luontoliikunnan mahdollisuuksia.

Yksivuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä Paraolympiakomitean kanssa. Hankkeen aikana on pilotoitu moninaisten osallistujien toimintaa erilaisissa Suomen Ladun olemassa olevissa tapahtumissa – niin talvella kuin kesällä.

Talvitapahtumissa hiihdettiin, lumikenkäiltiin ja tehtiin lumiukkoja soveltaen. Soveltamista toteutettiin erityisesti liikunta- ja näkövammaisille tuoden tapahtumiin soveltavia ulkoliikuntavälineitä sekä ottaen huomioon esteettömyyden ja saavutettavuuden. Välineet ja asiantuntijuus eivät olleet vain moninaisten osallistujien käytettävissä, vaan kuka tahansa sai kokeilla kelkkahiihtoa tai lumikenkäilyä tukisauvojen kanssa.

“Nautimme kahtena päivänä ukrainalaisten kanssa hetken suomalaisessa alkukesän suoluonnossa..."

Liikuntavammaisten apuvälineiden lisäksi tapahtumissa oli kokeiltavissa erilaisia näkövammoja simuloivia laseja, joiden kanssa pystyi lähteä hiihtämään opastettuna kypäräpuhelimien avulla.

Kesäkuun Retkelle -päivien yhteydessä Suomen Ladun jäsenyhdistykset toteuttivat soveltavia retkiä ympäri Suomea. Suurin osa retkistä oli teemaltaan monikulttuurisia, joissa tutustuttiin Suomen luontoon ja jokamiehenoikeuksiin.

“Nautimme kahtena päivänä ukrainalaisten kanssa hetken suomalaisessa alkukesän suoluonnossa, yhteinen kielikin löytyi, linnun laulu ja luonnon ihmeellisyys”, Pekka Rossi Saimaan Ladusta kertoo.

Elokuussa vietettiin Nuku yö ulkona -kampanjaa Metsähotelli Kiljavassa, jossa esteettömyys oli huomioitu kokonaisvaltaisesti. Tarjolla oli esteetöntä majoitusta, ohjelmaa ja saunomista.

Syyskuussa hankkeen tapahtumavuosi huipentuu Metsämörrin juhlaviikkoon, luvassa on myös soveltavia Metsämörriretkiä. Lisätiedot löytyvät hankkeen verkkosivuilta.

Sivuilla julkaistaan syksyn aikana myös artikkeleita ja materiaaleja liittyen moninaisten osallistujien ulkoliikunnan toteuttamiseen.

Kuluneen hankevuoden voisi kiteyttää seuraavanlaisesti:

Jokaisella meillä on yhtäläiset tarpeet ja halut nauttia ulkoilusta sekä ulkoliikunnasta. Kaikki voivat ulkoilla, mutta jokaisen pitää löytää oma tapansa sen toteuttamiseen. Moni haluaa harrastaa tai toteuttaa ulkoilua sovelletusti, mutta helposti saatavilla olevaa tietoa tarvitaan lisää.

Kirjoittaja työskentelee hankesuunnittelijana Yhteiset polut -hankkeessa.

suomenlatu.fi/yhteisetpolut


Luitko jo nämä jutut?