Ulos oppimaan!

07.09.2020 | Mari Parikka-Nihti

Suomen Latu kannustaa päiväkoteja ja kouluja lähtemään lähiluontoon.

Kukaan ei varmasti tiedä, millaiseksi alkanut lukuvuosi varhaiskasvatuksessa, koulussa tai harrastuksissa muodostuu. Yksi on kuitenkin meille suomalaisille aina avoinna ja melko helposti saavutettavissa: Lähiluonto. 

Työ-, oppimis- ja toimintaympäristö kannattaa tänä syksynä laajentaa pihaan, puistoon ja lähimetsään: pidetään kokoukset kävellen, tarjotaan ikäihmisille mahdollisuuksia lähipuistossa levähtämiseen ja ennen kaikkea tuetaan luontosuhteen rakentamista jo hyvin varhaisesta lapsuudesta. 
 

Kasvatuksen ja koulutuksen alalla myös viralliset asiakirjat ja instituutiot ovat havainneet ulkona toimimisen ja oppimisen merkityksen. Valtakunnalliset opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelma ovat jo pitkään velvoittaneet kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia laajentamaan oppimisympäristöjään. 

Opetushallitus suosittelee lähiluonnon hyödyntämistä muun muassa seuraavasti: 

"Luonnon tutkiminen sekä metsäretket sopivat hyvin varhaiskasvatukselle asetettujen yhteisten tavoitteiden mukaisten oppimisen alueiden toteuttamiseen. Ulkotilat tarjoavat mahdollisuuksia liikuntaan sekä yhteistyötaitoihin liittyvien tavoitteiden mukaiseen toimintaan."


Lähiluonto on monipuolinen ympäristö. Se tarjoaa tilaa myös turvavälien pitämiseen.

Luonnosta saamme immuunipuolustustamme kehittäviä ja vahvistavia mikrobeja. Stressitaso laskee samalla, kun keskittymiskyky paranee ja liikkuminen lisääntyy.  Lähiluonnon on todettu vaikuttavan mielialaa kohentavasti. Luontokokemukset nopeuttavat myös toipumista ja parantavat unen laatua.

Liikkellä ja luonnossa jokaisen on mahdollisuus kokea elämyksiä ja kasvattaa itsetuntoaan. Sosiaaliset suhteet lujittuvat yhteisten kokemusten kautta samalla, kun luontosuhde vahvistuu ja yhteys kestävään tulevaisuuteen ymmärretään. 

Suomen Ladun ulkoiluvinkeistä löytyy helpot askeleet ulkotoiminnan aloittamiseen niin varhaiskasvatuksessa, koulusssa


Luitko jo nämä jutut?