Puheenjohtajat ulkoilutentissä

28.02.2023 | Hannu Tiusanen

Näin eduskuntavaalien lähestyessä kysyimme eduskuntapuolueiden puheenjohtajilta ja edustajilta ulkoilun merkityksestä ja kuinka he ulkoilua edistäisivät. Vastauksissa ulkoilun edistäminen saa laajasti tukea.

Esitimme kysymykset niille yhdeksälle puolueen puheenjohtajalle, joiden puolueesta valittiin viime eduskuntavaaleissa kansanedustajia eduskuntaan. SDP:tä kyselyssä edustaa puheenjohtaja Sanna Marinin sijaan puolueen varapuheenjohtaja ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. Liike Nyt ei vastannut haastettelupyyntöihimme.

01 Mitä ulkoilu Teille merkitsee?
02 Miten edistäisitte ulkoilua yhteiskunnassamme?


Li Andersson (Vas.)

01 Ulkoilu on lähtökohta terveellisten elämäntapojen ylläpitämiselle. Henkilökohtaisesti ulkoilu on minulle keino hengähtää arjen kiireen keskellä. Pienen lapsen äitinä ulkoilu toki merkitsee minulle myös kuraisia lapasia, märkiä villasukkia ja valuvia neniä. Siitä huolimatta ulkoilu on tärkeä ja ihana osa perheemme arkea.

02 Sisäleikeissä monipuolista liikkumista ei kerry samaan tapaan kuin ulkoillessa ja siksi on tärkeää, että lapsia kannustetaan ulkoiluun ja tuetaan siinä niin kodeissa kuin kouluissa ja päiväkodeissakin. Ulkona liikkumisen tulee olla lapsille mieluisaa ja turvallista ja tämä tulee huomioida niin kaupunkisuunnittelussa kuin aikuisten asenteissa ulkona liikkuvia lapsia ja nuoria kohtaan. On tärkeää edistää erilaisista taustoista tulevien lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia ulkoiluun ja liikuntaan. Kaupungeissa maksuttomia ulkoliikuntapaikkoja on oltava riittävästi ja kaupunkiluonto tulee varjella ulkoilun vetovoimatekijänä. Vähävaraisia perheitä on tuettava esimerkiksi polkupyörien ja muiden ulkoiluvälineiden hankinnassa. Koulujen pihoja on kehitettävä liikuntaan innostaviksi ja niiden käyttöön myös koulupäivien jälkeen tulee rohkaista.

Sari Essayah (Kd.)

01 Ulkoilu on itselleni virkistymistä ja kuntoilua raittiissa ilmassa ja luonnossa liikkumalla; aivan oleellinen osa jaksamista ja työvireen pohja ja perusta.

02 Ulkoilureiteistä ja niiden saavutettavuudesta ja rakenteista on pidettävä huolta, samoin jalankulkureittejä ja pyöräteitä kehitettävä ulkoilu huomioiden. Metsähallituksen luontopalveluiden riittävä resurssointi ja jokamiehenoikeuksien toteutuminen varmistettava. Toteutetaan Ulkoilufoorumin listaamista tavoitteista keskeisimmät, muun muassa ulkoilustrategia laajalla sidosryhmätyöllä.

Anna-Maja Henriksson (RKP)

01 Ulkoilu on minulle henkireikä arjen kiireistä ja hallitustyön paineista – tykkään liikkua luonnossa koiran kanssa ja talvisin hiihtää. Koronapandemian hoito oli raskasta vastuunkantoa, ja silloin keräsin aina voimiani pitkillä kävelyillä kotiseutuni Pietarsaaren meri- ja metsämaisemissa.

02 Liikkumattomuuteen on tärkeää löytää lääkkeitä, ja uskon että ulkoilu on tärkeä keino. Pidetään huolta ulkoilualueidemme saavuttavuudesta, kannustetaan kouluja ulkoilun lisäämiseen opetuksessa ja panostetaan ulkoilun kestävyyteen, jotta luontoarvomme säilyvät myös tuleville sukupolville. RKP haluaa lisätä liikuntatuntien määrää sekä jatkaa Liikkuva koulu -kampanjaa.

Maria Ohisalo (Vihr.)

01 Minulle ulkoilu yhdistyy todella vahvasti suomalaiseen luontoon. Metsässä tai vaikkapa merenrannalla liikkuminen rauhoittaa mieltä ja muistuttaa siitä, kuinka olemme ihmisinä osa luontoa. Pyöräily ja vaunulenkit lähiluonnossa ja ehtiessä kauempanakin ovat parhaita tapoja viettää vapaa-aikaa. Toisaalta on ulkoillessa työpalaverejakin vedetty.

02 Haluan suomalaisille entistä paremmat mahdollisuudet retkeillä, liikkua ja nauttia luonnosta. Tämä onnistuu esimerkiksi kansallispuistoja, ulkoilualueita ja retkeilyalueita perustamalla ja kehittämällä. Myös Suomen metsillä on suuri arvo ihmisten liikkumisen kannalta, ja niiden käytössä tulisi ottaa paremmin huomioon sekä luonnon itseisarvo että virkistyskäyttö.

Ylipäätään on tärkeää, että rakennamme kuntiamme ja kaupunkejamme niin, että lähiluontoa on aidosti kaikkien lähellä ja lähiympäristö kannustaa kävelyyn ja pyöräilyyn.

Petteri Orpo (Kok.)

01 Ulkoilu on minulle luonnollinen osa elämää ja tapa rentoutua. Meillä on kaksi lagotto-rotuista koiraa, jotka nauttivat joka lätäköstä ja purosta. Vaimon kanssa puolestaan pidämme pitkien juoksu- ja hiihtomatkojen haasteesta.

02 Kuntapolitiikassa pitkään olleena ajatukset menevät heti ulkoilumahdollisuuksien luomiseen eli arjen luontoyhteyden säilyttämiseen. Pidän myös Metsähallituksen luontopalveluissa tehtyä työtä luontomatkailun edistämiseksi korkeassa arvossa.

Riikka Purra (PS)

01 Käytän pääasiassa julkista liikennettä ja otan kävelymatkat ulkoiluna ja hyötyliikuntana. Varsinaisiin harrastuksiin ei valitettavasti ole aikaa, mutta ulkoilua pyrin tekemään mahdollisimman usein. Asuinalueellamme on sekä metsää, luontopolkuja että merenrantaa – ja vähän kauempana kaikkia muitakin hienoja maastoja.

02 Ulkoilun, etenkin ihanassa suomalaisessa metsässä suoritetun, terveyshyödyistä pitää puhua enemmän. Jos ihmiset muistaisivat, miten lyhytkin reippailu metsässä laskee stressitasoja ja virkistää, he tekisivät sitä enemmän. Ja kaikki tämä ilo ilmaiseksi.

Annika Saarikko (Kesk.)

01 Ulkoilu on tärkeää vastapainoa työlleni ja rauhoittumista kiireisen arjen keskellä. Luonnossa liikkuminen on koko perheemme yhteinen harrastus, ja itse olen erityisen innostunut viime aikoina avantouinnista.

02 Kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat avainasemassa ulkoilun mahdollistamisessa: varmistamme kansalaistoiminnalle puitteet, joissa hyvät ideat ja teot pääsevät kukoistamaan. Puolustamme jokaisen suomalaisen oikeutta lähiluontoon ja vahvaan luontosuhteeseen: ehdotamme, että Suomeen luodaan kansallinen liikkumisohjelma, jossa syvennetään luonnon virkistyskäyttöä ja esitetään toimia, joilla lisätään luonnossa liikkumista.

Ville Skinnari (SDP)

01 Ulkoilu antaa voimaa, virtaa ja hyvää mieltä. Hiihtäminen, lenkkeily ja ulkona liikkuminen myös ylläpitävät ja vahvistavat jaksamista.

02 Yhteiskunnan on tuettava liikuntaa osana ihmisten arkea. Haluamme puolueena edistää fyysistä aktiivisuutta kaikissa ikäryhmissä. Ulkoilun edistäminen on osa tätä kokonaisuutta. Kaupunkisuunnittelussa on huomioitava lihasvoimin toteutuva liikkuminen. Pyörällä ja jalan liikkuminen tulee olla mieluisa vaihtoehto liikkumiseen paikasta toiseen kaikissa ikäryhmissä.

Talviliikuntaan ensilumenlatu on erinomainen liikuttaja. Tärkeää on, että käyttäminen on maksutonta.


Luitko jo nämä jutut?