Poikkihallinnollinen ulkoilu

02.06.2021 | Anne Rautiainen

Ulkoilun ja liikunnan edistämisen paikka on kunnan strategiassa. Ja sitten käytännössä.

Ulkoilun ja liikunnan vaikutus hyvinvointiin on kiistaton.

Missä kohtaa kunnan päätöksentekoa sitä sitten edistetään? Missä ulkoilu tapahtuu? 

No, ajatellaanpa, että lähdet kotoa taajamasta liikkeelle. Kävelet ensin pihan poikki katuverkon ääreen, joka on teknisen toimen aluetta. Siitä puistikkoon, joka on puistotoimen hallinnassa. Siitä edelleen koulun pihan läpi oikaisten lähimetsään ja edelleen metsätoimen hoitamalle isommalle metsäalueelle, josta osa onkin suojelualuetta ja ympäristötoimen hoidossa. 

Paras tapa edistää asiaa on sisällyttää nämä kunnan strategiaan ja kehittää poikkihallinnollisesti yhdessä monen hallintokunnan kanssa.

Ulkoilureittien lisäksi tulipaikoilla, frisbeegolfradoilla, uimarannoilla ja muilla vastaavilla ulkoilupaikoilla on erilaiset omistajuus- ja ylläpitojärjestelyt kunnassa. Ei siis ihme, että esimerkiksi tieto ulkoilupaikoista ja niiden ylläpidosta on usein ulkoilijan näkökulmasta hankalasti löydettävää ja pirstaleista. 


Kokonaisuuden suunnittelua voidaan kuitenkin kehittää. Yksi avain tähän on ulkoilun ja liikunnan edistäminen poikkihallinnollisesti kunnan strategian kautta. 

Tilastojen mukaan 85 % kunnista on käsitellyt kuntalaisten liikunnan edistämistä kuluvan valtuustokauden kuntastrategiassa. Se on hyvä määrä. Sen sijaan poikkihallinnollinen liikkumisohjelma toteutuu 50 % kunnista ja näistä ohjelmista vain 55 % sisältää toimia luontoliikunnan edistämiseksi. 

Juuri luontoliikkuminen pirstoutuu kunnan hallinnossa valtavan moneen paikkaan ja kaipaa siksi yhteistä suunnittelua. Puhumattakaan siitä, että liikkuminen on samaan aikaan mitä suuremmissa määrin myös sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja kulttuurityötä. 

Siksi, oi, siksi kunnissa tulisi tehdä laajaa ja intensiivistä yhteistyötä yli hallintokuntarajojen ulkoilun ja luonnossa liikkumisen edistämiseksi!


Esimerkiksi Tampereen kaupungille on tehty ensimmäinen retkeilyn kehitysohjelma. Ohjelman tavoitteena on Tampereen seudun retkeilyn ja luontoliikkumisen mahdollisuuksien ja palveluiden kehittäminen yhteistyössä asukkaiden, sidosryhmien, kaupungin eri yksiköiden ja muiden kuntien kanssa. Kehittämisohjelma tähtää ulkoilun edistämiseen pitkäjänteisellä suunnittelulla. 

Jyväskylässä kaupungin luontoliikuntaohjelma valmistui vuoden 2020 lopussa. Se  toteuttaa Jyväskylän kaupunkistrategiaa liikuntapääkaupunkina ja resurssiviisauden edelläkävijänä. Luontoliikuntaohjelman tavoitteena on luoda luontoliikunnan olosuhteiden parantamiseksi kokonaisvaltainen näkemys. 

Ohjelman on tarkoitus auttaa kohdentamaan kaupungin eri vastuutahojen resursseja niin uudisinvestointien kuin kunnossapidonkin osalta. Ohjelmatyössä keskeisiä tavoitteita on tarkastella mm. ulkoilureittejä.. Lisäksi esitetään toimia esim. taukopaikkojen, opastuksen tai tiedottamisen osalta. Kaikella tällä tähdätään asukkaiden parempaan hyvinvointiin.


Suomen Ladun yksi vaaliteema on, että kunnan strategiaan kirjataan, että se edistää asukkaidensa liikuntaa, ulkoilua ja viheralueiden käyttöä. Paras tapa edistää asiaa on sisällyttää nämä kunnan strategiaan ja kehittää poikkihallinnollisesti yhdessä monen hallintokunnan kanssa. Toivonkin uusille kunnanvaltuutetuille puhtia ja rohkeutta tarttua asiaan!


Luitko jo nämä jutut?