Pitääkö olla huolissaan?

02.03.2020 | Panu Könönen, Tapani Leppänen

Fluorivoiteet tarjoavat varsinkin märällä ja likaisella lumella myös harrastehiihtäjille paremman vauhdin. Pitkäketjuisia fluoriyhdisteitä sisältävät pulverit ja napit ollaan nyt kuitenkin kieltämässä. Selvitimme, mikä muuttuu ja uskaltaako fluorivoiteita ylipäänsä käyttää.

Miksi fluorivoiteita ollaan kieltämässä?

Kiellon lähtökohtana on pitkäketjuisten (C8–C10/C11) fluoriyhdisteiden ympäristö- ja terveysvaikutukset. Kyseisiä perfluorattuja alkyyliyhdisteitä (PFAS) käytetään esimerkiksi paistinpannuissa, vettähylkivissä vaatteissa ja suksivoiteissa. Pitkäketjuisilla yhdisteillä on taipumus kertyä ihmiseen ja eliöihin, joista ne poistuvat erittäin hitaasti. Terveysvaikutuksia ei täysin tunneta, mutta tutkimuksissa on havaittu kohonnutta syöpäriskiä esim. fluorikemikaaleja valmistavien tehtaiden työntekijöillä. EU on kieltämässä pitkäketjuisten yhdisteiden valmistuksen ja markkinoille saattamisen 4.7.2020 alkaen. Asetus ei kiellä aineiden käyttöä, mutta kansainvälinen hiihtoliitto on päättänyt tehdä sen samassa yhteydessä. Hiihtoyhteisön sisällä ollaan huolissaan fluorivoitelun aiheuttamista terveyshaitoista suksihuoltajille. Fluorivoiteet ovat myös merkittävä kustannus, joka korostuu juniorihiihdossa.

Mitä aineita kielto koskee?

Voidevalmistajien näkökulmasta EU:n asetus koskee fluoripulvereiden ja -nappien raaka-aineiden valmistuksessa käytettävää perfluoro-oktaanihappo -nimistä (PFOA) ainetta. Kansainvälisen hiihtoliiton kilpailusääntö on kuitenkin tiukempi ja kieltää kaudesta 2020–21 lähtien yksiselitteisesti kaikki fluoria sisältävät voiteet, myös lyhytketjuisia (C6) fluoriyhdisteitä sisältävät.

Millaisia haittoja fluoriyhdisteet aiheuttavat?

Fluorattuja yhdisteitä käytetään niiden vettä, likaa ja rasvaa hylkivien ominaisuuksien vuoksi. Samasta syystä ne hajoavat hitaasti joutuessaan luontoon ja kertyvät elimistöön. Altistuminen tapahtuu pääasiassa ravintoketjun kautta, mutta suksihuollossa myös suoraan hengitysteiden kautta. Pitkään harmittomina pidettyjen fluoriyhdisteiden epäillään aiheuttavan erilaisia terveyshaittoja. Koe-eläimillä on havaittu kasvaimia maksassa kroonisen altistuksen jälkeen.  Yksittäisissä työperäistä altistusta koskevissa tutkimuksissa on havaittu todisteita virtsarakon ja eturauhasen syöpien lisääntymisestä. Suksihuollon parissa työskennelleiden ihmisten sairastumisia ja kuolemantapauksia on alettu kuitenkin erityisesti mediassa yhdistää fluoreihin. Ruotsissa ja Norjassa on mitattu maajoukkuevoitelijoilta kohonneita fluoriyhdistepitoisuuksia: pitkäketjuiset yhdisteet olivat huomattavasti normaaliväestöä korkeammalla tasolla, mutta vähentyivät kesäkaudella noin 20 %. Toisaalta pitkään alalla olleilla pitoisuudet olivat vakiintuneet korkealle tasolle. Suomessa ei voitelijoiden altistumista ole tutkittu. Lyhytketjuiset fluoriyhdisteet eivät kerry ihmiseen, mutta useissa tutkimuksissa niiden on todettu kertyvän vesistöihin ja hajoavan siellä hitaasti. Fluoriyhdisteiden haitallisten ominaisuuksien takia Ruotsi on lähtenyt ajamaan kaikkien fluoriyhdisteiden rajoittamista vain välttämättömiin käyttökohteisiin, kuten lääketieteeseen.

Millä tavalla muutos vaikuttaa kilpahiihtoon? 

Fluorin ominaisuuksia on vaikea korvata. Jos päätös astuu voimaan ja pulverit korvataan nyt markkinoilla olevilla tuotteilla, hiihtovauhdit laskevat varsinkin kostealla kelillä. Se ei sinänsä ole ongelma, vaan kiellon valvonta. Ilman aukotonta testausmenetelmää voitelusta voi tulla dopingin kaltainen vitsaus. Tästä syystä FIS ei ole kieltämässä ainoastaan haitalliseksi luokiteltuja yhdisteitä, vaan kaikki fluoria sisältävät voiteet. Vain täyskielto mahdollistaa valvonnan.

Millä tavalla muutos vaikuttaa kuntohiihtäjiin? 

EU:n asettama takaraja on ollut voidevalmistajien tiedossa. Pulvereita ja nappeja lukuun ottamatta kaikki muut voiteet ovat käytännössä jo nyt EU-säännösten mukaisia. Kiellettävät ainesosat on korvattu lain sallimilla fluoriyhdisteillä (C6), eikä vanhojenkaan voiteiden käytölle ole estettä. Perinteisten HF- ja LF-voiteiden valmistus ja myynti kuluttajille jatkuu toistaiseksi, vaikka ne kilpahiihdosta poistuvatkin. Suurin muutos on se, että jatkossa markkinoille tulee uusia ympäristöystävällisempiä tuotteita. Ajan myötä fluorit poistunevat voiteista kokonaan. 

Uskaltaako fluorivoiteita vielä käyttää?

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisi vuonna 2018 arvion PFAS-yhdisteiden terveysriskeistä. Herkimmät vaikutukset liittyivät C8-yhdisteiden kohonneilla seerumin pitoisuuksilla lievästi kohonneeseen kolesteroliin ja heikentyneeseen rokotusten jälkeiseen vasta-aineiden tuotantoon lapsilla. Suurimmalla osalla suomalaisista pitoisuudet ovat kuitenkin niin matalia, että haittavaikutuksia C8-yhdisteistä ei pitäisi juuri olla. Eri PFAS-yhdisteiden yhteisvaikutuksia ei kuitenkaan tunneta ja niiden tutkimus on kesken. Lyhytketjuisia yhdisteitä sisältäviä voiteita voi nykytutkimuksen valossa käyttää huoletta. Vuonna 2019 tehdyn yhteenvedon perusteella kyseiset yhdisteet eivät aiheuta syöpää, eivätkä häiritse hormonitoimintaa, niistä ei myöskään aiheudu haittaa lisääntymiselle tai kehitykselle. Fluorivoiteiden käyttäessä kannattaa kuitenkin lukea ohjeet ja suojautua normaalisti: voidellessa raudan oikea lämpötila estää voiteen käryämisen, hanskojen käyttö on herkälle iholle suositeltavaa ja kevyt hengityssuojain estää pienhiukkasten pääsyn hengitysteihin erityisesti rotoharjalla kiillottaessa.

Millä fluori korvataan?

Vastaavilla ominaisuuksilla varustettuja voiteita ei ole, eikä tule. Toistaiseksi korvaavien tuotteiden kehitystyö on perustunut pitkälti kiellettävien fluoriyhdisteiden korvaamiseen toisilla fluoriyhdisteillä. Toisaalta markkinoilla on aina ollut myös kokonaan fluorittomia voiteita, joiden kehitystyö on saamassa uutta vauhtia FIS:n päätöksen myötä. Aika näyttää kuinka paljon edullisempia ja ympäristöystävällisempiä uudet voiteet ovat.

Tätä juttua varten haastateltiin erikoistutkija Panu Rantakokkoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Vauhdin toimitusjohtaja Esa Puukilaista sekä vienti- ja tallipäällikkö Harri Aaltosta voidevalmistaja Startilta.


Luitko jo nämä jutut?