Näin hallitset kuormitustasi

28.02.2024 | Panu Könönen

Kalenteri täynnä, töissä stressiä eikä liikuntakaan palauta? On aika tarkastella elämän kuormitustekijöitä.

Lääketieteessä ei ole yleispätevää määritelmää kuormitukselle. Yksinkertaistettuna kyseessä on tekijä, joka aiheuttaa kuormittumista elimistöön.

”Kuormitus on ympäristöstä yksilöön kohdistuvia asioita ja niihin reagoimista sekä yksilön toimintaan ja mieleen liittyviä asioita”, ylilääkäri ja fysiologi Arja Uusitalo Helsingin urheilulääkäriasemalta selittää.

”Kuormittuneisuus kertyy monen kanavan kautta kehoon, ja johtuu monista tekijöistä. Suureen osaa voi itse vaikuttaa, mutta sitten ovat passiiviset asiat: ympäristötekijät, saasteet, sosiaaliset tekijät, lähiympäristön tuottama psykososiaalinen kuorma.”

Uustalon mukaan tärkeintä on, miten kehoon kertynyt kuorma kanavoidaan ulos ja työstetään sisäisesti, ennen kuin se alkaa tuottamaan henkisiä, fyysisiä tai psykosomaattisia oireita.


Liikunta on tutkitusti hyvä keino lievittää stressiä ja sitä kautta henkistä kuormitusta. Mutta kaikki liikunta kuormittuneena ei aina ole hyväksi, sillä intensiivinen treeni lisää kuormitusta, kun palautuminen hidastuu.

Kuormittuneisuus vaikuttaa myös treenin laatuun:

”Jos ihminen on liian kuormittunut, niin valmiustila kehittävään liikuntaharjoitukseen on huono”, Uusitalo muistuttaa.

”Eikä itseään pitäisi koskaan verrata muihin, sillä sama treeni, joka on kehittävä toiselle, voi olla toiselle ylikuormittava sen hetkisen elämäntilanteen takia.”


Voidaan olettaa, että kuormittavuus nyky-yhteiskunnassa on lisääntynyt. Vaikka fyysinen kuorma on vähentynyt, niin henkinen on lisääntynyt. Tietotyöläinen kuormittuu eri tavalla kuin tehdastyöläinen.

Sitten on tietenkin some, jonka informaatiotulva lisää stressiä ja tuntuu kuormittavan erityisesti tyttöjä ja nuoria naisia.

”Etenkin nuorten naisten masennusdiagnoosit ovat olleet viime vuosina kasvussa. Esimerkiksi viimeisimmissä kouluterveyskyselyissä tytöt ovat entistä enemmän kertoneet uupumuksesta. Voi vain kysyä, onko näillä ja istuma-ajan lisääntymisen sekä sosiaalisen median käytön räjähdysmäisellä kasvulla syy-yhteys?” Uusitalo miettii.

Arja Uusitalo (LT) toimii ylilääkärinä Helsingin urheilulääkäriasemalla. Hänen erityisosaamistaan ovat stressiin ja ylikuormittumiseen liittyvät asiat. 
hula.fi


Luitko jo nämä jutut?