Latu&Polku-lehden Suomen Latu 80 -liite ilmestyi tänään

15.06.2018 | Panu Könönen

Upean, 60-sivuisen liitteen juttujen lähdeluettelot löydät täältä.

Tyhjänkulkemisen lyhyt historia, lähteet

Acerbi Giuseppi, Travels through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape in the years 1798 and 1799. London 1802.

Kari Kaarina, Haltin valloitus. Kisakalliosäätiö 1978.

Kemppinen Kullervo, Lumikuru. WSOY 1958.

Kemppinen Kullervo, Eräretkeily. WSOY 1966.

Kojo Raimo O. (toim.), Pohjois-Suomen retkeilyopas. Suomen matkailuliitto tetkeilyosasto 1975.

Laaksonen Jouni, Retkeilijän opas. Otava 2013.

Laaksonen Jouni, Vaeltajan opas. Edita 2008.

Laaksonen Jouni ja Ahola Joel, Retkeilijän autiotuvat. Karttakeskus 2013.

Laine Pekka & Rovamo Pertti, Nuotiolla. Gummerus 2014.

Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimus, Metsäntutkimuslaitos 2010, www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi.

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 51/2016: Biotalouskenaarioiden mukaisten hakkuiden vaikutukset metsien monimuotoisuudelle tärkeisiin rakennepiirteisiin.

Lönnrot Elias, Vaeltaja – Muistelmia jalkamatkalta Hämeestä, Savosta ja Karjalasta 1828. SKS 2002.

Massaurheilu-lehden 1940-luvun vuosikerrat

Mäkinen Vesa, Lapin matkailutieto. Suomen Matkailuliitto retkeilyosasto 1980.

Niemelä Osmo, Suomen karttojen tarina. Maanmittauslaitos, Karttakeskus, Suomen Kartografinen Seura 1998.

Partanen Seppo J., artikkelit kirjassa Lomasuuntana Suomi. Hipputeos 2009.

Partanen Seppo J. (toim.), Tunturivaeltajan opas. Suomen matkailuliitto 1988.

Ramsay August, Jalkamatkoilta. Werner Söderström 1891.

Sorjonen T. I., Eräretkeilyn opas. WSOY 1949.

Tourula Marjo & Rautio Arja, Terveyttä luonnosta. Thule-instituutti, Oulun yliopisto ja Metsähallitus 2013.

Tuormaa Milla, Perälä Markus, Perälä Rae, Partanen Seppo J., Retkelle luontoon ja menneisyyteen. Hipputeos 2006.

Ulkoilu elämäntavaksi, Suomen Latu 1938-1988. Suomen Latu ry. 1987.

Viiden vuosikymmenen vaellus. Tunturilatu 1996.

www.metsa.fi/kansallispuistotyhteensa

www.metsa.fi/suojelualueetjapaikallistalous

www.metsa.fi/tulenteko-ja-puunottoluvat

 

Sukset jalassa/Hiihtoa ja hiihdättämistä, lähteet

Jantunen, T., Suksille - hiihtäjän kirja, Kirjapaja, Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi, 2008

Koskenniemi, V. A., Kootut teokset II, WSOY, 1955

Leino, E., Hiihtäjän virsiä, Otava, 1900

Leinonen, K., Oulun Hiihdot - Oulun hiihdosta Tervahiihtoon 1889 - 1988, Oulun Hiihtoseura, Gummeruksen kirjapaino Oy, Jyväskylä, 1989

Nansen, F., Suksilla poikki Grönlannin - kertomus norjalaisen Grönlannin retkikunnan matkasta 1888 - 1889, Otava 1896

Rimpiläinen, M., Talermo, R., Alppihiihtäjät - suomalaisen laskettelun historia, Art House, Oy, Gummeruksen kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2006

Tunturi/Juhlakirjatyöryhmä, Viiden vuosikymmenen vaellus - Tunturilatu 1946 - 1996, Gummeruksen kirjapaino Oy, Jyväskylä, 1999

Turunen, M., Pitkä Latu - Legenda suksesta, Maahenki, Bookwell Oy, Porvoo 2015

 

Luonto on luokkahuone, lähteet

edu.fi -opettajan verkkopalvelu. Järjestöt. Viitattu 2.1.2018 osoitteessa http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/aihekokonaisuudet/kestava_kehitys/kumppanit/jarjestot

Hellström, M. 2008. Sata sanaa opetuksesta. Keskeisten käsitteiden käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Marttila, M. 2016. Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa: Etnografinen tutkimus. Studies in Sport, Physical Education and Health 237. Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. Helsinki: Opetushallitus.

Simula, M. 2012. Luonnossa liikkumisen kulttuuriset representaatiot: diskurssianalyysi suomalaisten luonnossa liikkumista käsittelevistä haastatteluista. Studies in Sport, Physical Education and Health 182. Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja.

Suomen Latu ry -verkkosivusto. 2018. Luonnossa kotonaan. Viitattu 2.1.2018 osoitteessa https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/luonnossa-kotonaan.html

Suomen Latu ry -verkkosivusto. 2018. Meidän tarinamme. Viitattu 2.1.2018 osoitteessa https://www.suomenlatu.fi/ota-yhteytta/tietoa-meista/historiamme.html

 


Luitko jo nämä jutut?