Kysely paljasti suomalaisten talviuintitottumukset

01.12.2021 | Jenni Humalajoki

Lähes puolet talviuintikyselyyn vastanneista käy aina uimassa ilman saunomista.

Suomen Ladun tekemän talviuintikyselyn mukaan tyypillinen talviuimari on 5059-vuotias nainen, joka asuu Uudellamaalla. Hän pulahtaa kylmään veteen ilman saunomista ja viettää vedessä enintään 40 sekuntia. Tyypillinen talviuimari käy uimassa 23 kertaa viikossa ja kokee tärkeimpänä syynä talviuinnin harrastamiselle sen tuomat positiiviset vaikutukset psyykkiselle terveydelle.

Verrattuna edelliseen, kymmenen vuoden takaiseen kyselyyn, tottumuksissa näkyy pieniä muutoksia.

Yhä useampi talviuimari pulahtaa kylmään veteen ilman saunomista. Lähes puolet talviuintikyselyyn vastanneista käy aina uimassa ilman saunomista. Vielä vuonna 2010 vastaavasti lähes puolet harrasti talviuintia saunomisen kera ja vain reilu kolmannes ilman saunomista. 

"Koronapandemia sulki saunojen ovet monilla talviuintipaikoilla, mikä saattaa osittain selittää tuloksia", talviuinnin lajivastaaja Hanna Okkonen Suomen Ladusta kertoo. Lisäksi moni kokee talviuinnin virkistävän vaikutuksen voimakkaampana ilman saunomista, Okkonen jatkaa.

Suurin osa (48%) vastaajista harrastaa talviuintia ilman saunomista.

Sekä vuonna 2010 että 2021 yleisin vedessä vietetty aika oli enintään 40 sekuntia. Uusimman talviuintikyselyn mukaan yhä useampi talviuimari viettää kuitenkin yhä pidemmän ajan vedessä. Vuonna 2021 peräti 53 % vastaajista vietti kylmässä vedessä yli 40 sekuntia. Kymmenen vuoden takaisessa kyselyssä vastaavasti alle kolmannes vietti kylmässä vedessä yli 40 sekuntia. 

Talviuinnista koetut terveysvaikutukset ovat yksilöllisiä ja perustuvat moniin eri tekijöihin. Jo lyhyillä pulahduksilla on positiivisia vaikutuksia ja talviuinti kannattaakin aloittaa lyhyellä kastautumisella omaa kehoa kuunnellen.

"On myös muistettava, että mitä pidempään vedessä on sitä suuremmaksi riskit kasvavat. Kylmässä toimintakyky heikkenee nopeasti", Hanna Okkonen muistuttaa. 

Talviuintikyselyn mukaan kylmässä vedessä vietetään tyypillisesti enintään 40 sekuntia.

Tärkeimpänä syynä talviuinnin harrastamiselle koettiin talviuinnin positiiviset vaikutukset psyykkiselle terveydelle. Yleisimpinä vaikutuksina koettiin mielenvirkeyden paraneminen ja stressin väheneminen sekä flunssien väheneminen tai poistuminen kokonaan. Suurin osa vastaajista koki kylmänsietokykynsä parantuneen talviuinnin myötä. Samankaltaisia tuloksia saatiin myös kymmenen vuoden takaisessa kyselyssä.

Talviuintikyselyn perusteella tärkeimmäksi syyksi nousivat positiiviset vaikutukset psyykkiselle terveydelle

Talviuinnista on tullut viime vuosina trendikästä ja harrastajamäärät ovat olleet kasvussa. Innostus näkyy myös talviuintikyselyn tuloksissa, ja alle kaksi vuotta talviuintia harrastaneiden määrä on kasvanut verrattuna edelliseen kyselyyn. Yleisin harrastajaryhmä on edelleen yli 10 vuotta talviuintia harrastaneet. Vuonna 2021 alle kaksi vuotta lajia harrastaneiden osuus oli 35 %. Vuonna 2010 vastaavista alle kolme vuotta lajia harrastaneiden osuus oli 21 %.

Kyselyn aineisto kerättiin Webropol-kyselyllä 1.10.-15.11.2021 ja kyselyyn vastasi yhteensä 1 153 talviuimaria. 87% vastaajista oli naisia ja 30% vastaajista oli 50-59-vuotiaita.


Luitko jo nämä jutut?