Kutsu päättäjä ulos

02.12.2020 | Anne Rautiainen

Kuntavaaleissa valitaan joukko luottamushenkilöitä, jotka käyttävät päätöksenteossa heille annettua valtaa. Siksi tuleviakin päättäjiä kannattaa kutsua ulos.

Ulkoilu ja luonnon virkistyskäyttö ovat Suomessa vähän niin kuin itsestään selvää, luonnollista. EU-maista juuri suomalaiset ulkoilevat eniten. Paljon enemmän kuin vaikkapa belgialaiset tai hollantilaiset.

Suomessa on vahva ulkoilun ja luonnon virkistyskäytön kulttuuri, joka elää ja siirtyy sukupolvelta toiselle. On upea luonto, jokamiehenoikeudet ja neljä vuodenaikaa – syitä ilmiölle ja sen jatkuvuudelle on toki paljon muitakin.

Ulkoilua ja liikuntaa voidaan edistää monin tavoin, jos halutaan. Vaikka kansallispuistojen kävijämäärät ovat olleet huimassa nousussa, kaikista suomalaisten ulkoilukerroista niihin kohdistuu kuitenkin vain hyvin pieni osuus. Suurin osa ulkoilusta tapahtuu arkena ja viikonloppuna kodin lähellä. Näistä ulkoiluolosuhteista vastaa useimmiten oma kotikunta. Osa ulkoilusta kohdistuu toki myös yksityismetsiin.

Ei pidetä ulkoilua ja sen olosuhteita itsestäänselvyytenä!

Vielä kymmenen vuotta sitten oli tavallista, että kunnan verkkosivuilla kerrottiin, että olemme upea luontokunta ja virkistyskäyttäjän paratiisi, tervetuloa upeisiin metsiimme ja hienoille järville. Mutta missään ei kerrottu, miten sinne luontoon pääsee, mitä siellä voi tehdä ja missä.

Viime vuosina on ollut ilo huomata, että yhä useammassa kunnassa edistetään määrätietoisesti liikkumista ja luonnon virkistyskäyttöä. Vaikuttavinta on, jos kunnan strategiassa todetaan luonnossa liikkumisen olevan tärkeä keino kunnan asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Strategia valuu yli hallintokuntien rajojen ja on peruste kehittämiselle ja investoinneille.

Jos marjastus ja metsissä samoilu unohdetaan, niin muu ulkoilu tarvitsee erilaisia reittejä, polkuja, ympäristöjä ja rakenteita ja niiden laadukasta ylläpitoa. Samaan aikaan tästä palvelupaketista tarvitaan helposti löydettävää ja ajantasaista tietoa. Tämä kaikki edellyttää kunnassa päätösten tekemistä ja rahaakin. Siksi päättäjät ovat tärkeitä ulkoilun edistämisessä.

Kutsu päättäjä ulos -konseptin tavoite on, että Suomen Ladun jäsenyhdistykset rohkaistuisivat kutsumaan päättäjiä kanssaan ulos. 

Edistettävät ulkoiluasiat konkretisoituvat parhaiten paikan päällä, siellä, missä jotain pitäisi tehdä. Esimerkiksi suunnitteilla olevan ulkoilureitin linjaa yhdessä kävellessä myös päättäjälle konkretisoituu, että ilman opasteita polkuverkosto ei tosiaan ole selkeä eikä turvallisen tuntuinen kulkea.

Kunnan työntekijät ovat melko pysyviä, mutta luottamushenkilöt äänestetään joka vaalikaudella uudestaan. Seuraavat kunnallisvaalit on määrä pitää 18.4.2021. Jos pandemiatilanne on paha, lienee myös mahdollista, että vaalit siirretään seuraavaan syksyyn.  

Vaaleissa kuntaan valitaan joukko luottamushenkilöitä, jotka käyttävät päätöksenteossa heille annettua valtaa. Siksi tuleviakin päättäjiä kannattaa kutsua ulos.

Tähän on tietysti monia keinoja, mutta erityisesti ensi talvena kehotamme jäsenyhdistyksiämme kutsumaan tulevia päättäjiä mukaan Ulkona kuin lumiukko -kampanjan tapahtumiin. Siellä he pääsevät tekemään omat, ulkoilun puolesta puhuvat lumiukkonsa.

suomenlatu.fi/lumiukko

Kirjoittaja työskentelee Suomen Ladussa yhteiskuntasuhteiden asiantuntijana. Palaute: anne.rautiainen@suomenlatu.fi.


Luitko jo nämä jutut?