Kunnissa tarvitaan vapaaehtoistoimintaa

03.05.2021 | Anne Rautiainen

Vapaaehtoistoiminta vahvistaa monin tavoin ympäröivää yhteiskuntaa.

42 % suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tekemän tutkimuksen mukaan kansalaistoimintaan laitettu euro tulee yhteiskunnalle kuusinkertaisena takaisin.

Vapaaehtoistyö lisää sekä vapaaehtoisten, että muuten toimintaan osallistuvien hyvinvointia. Suomen Ladun jäsenyhdistykset ylläpitävät yli 250 ulkoilupaikkaa tai -reittiä ja 60 paikallista yhdistystä on osallistunut viimeisen vuoden aikana johonkin ulkoilupaikkoja kehittävään hankkeeseen. Vapaaehtoisuudella on siis suuri merkitys myös ulkoilun tarjonnassa.

Vapaaehtoistoiminta vahvistaa monin tavoin ympäröivää yhteiskuntaa. Eläväisen osallistumisen kulttuuri lujittaa paikallisyhteisöjä, lisää hyvinvointia, ehkäisee syrjäytymistä ja luo merkityksellisyyttä. Näin kunta saa pienellä panoksella takaisin hyvinvointia. Syntyy hyvää pöhinää.

Vapaaehtoistoiminta vahvistaa monin tavoin ympäröivää yhteiskuntaa.

Oma kotikuntani Vihti laati järjestöstrategian. Se on oiva työkalu suunnitella työtä ja määrittää sille tavoitteita. Strategiaa varten kuultiin tietysti myös kolmannen sektorin toimijoita. Vihti haluaa olla mahdollistaja sille toiminnalle, jota kuntalaiset itse tekevät. Merkittävä osa kuntalaisten aktiivisuudesta kanavoituu järjestöissä ja erilaisissa toimintaryhmissä tehtävään työhön.

Kunta voikin tukea kolmannen sektorin toimintaa monin tavoin. Erilaisista toiminta-avustuksista puhutaan varmasti eniten, mutta kunta voi myös helpottaa tapahtumien järjestämistä, tarjota tiloja ja alustoja verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Järjestön toiminnan pullonkaulat voivat olla joskus pieniäkin ja kunnassa helposti ratkaistavia, mutta ratkaisu edellyttää avointa vuoropuhelua ja aitoa ratkaisuhalua.

Ulkoilujärjestön näkökulmasta tärkeää on myös se, että kunta pitää omalta osaltaan kunnossa infraa, joka mahdollistaa järjestöjen mielekkään toiminnan. Ajatellaan vaikkapa lähiretkeilyä. Kohde olisi hieno ja lapsiperheille erinomainen, mutta ohjattua retkeä sinne ei voi toteuttaa, koska pysäköintipaikka on auttamatta liian pieni. Tai yhdistys olisi valmis vapaaehtoisvoimin tekemään lapsille hämärähommien heijastinpolun, mutta kuka kunnassa antaa luvan ripustaa polun varteen viikoksi heijastimia?

Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa iästä, asuinpaikasta, sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta omien kykyjensä, aikataulujensa ja voimavarojensa mukaan. Sen hyödyntäminen hyvässä yhteistyössä kunnan kanssa kannattaa varmasti.

Puhelin piippaa illalla. Pääsetkö vetämään nuorten uintitreenit vai joudutaanko kerta perumaan? Ilman muuta lähden! Hymyilen, onpa kivaa, kun voin mahdollistaa jotakin! 


Luitko jo nämä jutut?