Jäsenkysely: Aika vaihtaa järjestön nimeä

02.12.2020 | Panu Könönen

Suomen Ladun jäsenkyselyssä selvitettiin jäsenten näkemyksiä muun muassa järjestön brändistä, tehtävästä ja painopisteistä.

Suomen Latua arvostetaan vahvana ulkoilun puolestapuhujana ja vaikuttajana, selviää Suomen Ladun Taloustutkimuksella teettämästä jäsenkyselystä.

Tutkimuksesta selviää myös, että jäsenistön mielestä Suomen Ladun tärkein tehtävä (43 %) on tuottaa palveluja, jotta kaikki suomalaiset voisivat ulkoilla ja nauttia luonnosta. Toiseksi tärkein tehtävä, prosenttiyksikön erolla, on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ulkoilun puolesta.

“Pitkäjänteinen vaikuttamistyömme koetaan jäsenten keskuudessa merkitykselliseksi, ja nyt kuntavaalien alla se on tärkeä viesti. Suomen Latu tunnistetaan tärkeäksi asiantuntijaksi jokamiehenoikeuksiin ja luonnon virkistyskäyttöön liittyen myös jäsenistön keskuudessa”, tulkitsee kyselyn tuloksia järjestöpalveluiden vastaava Kirsi Uusitalo Suomen Ladusta.

Suomen Ladun muodostavat sen 184 jäsenyhdistystä. Muutamia yksittäisiä henkilöjäseniä lukuunottamatta melkein kaikki 89 000 jäsentä kuuluvat paikallisiin ja valtakunnallisiin jäsenyhdistyksiin.

“Vapaaehtoisia on mukana jo yli 5 000 eri puolilla Suomea." 

Suomen Latu valtakunnallisena järjestönä ja jäsenyhdistysten yhdistäjänä on kuitenkin vahva yhteisö, sillä noin kolmannes vastaajista koki kuuluvansa ensisijaisesti Suomen Latuun. Lähes puolet (48 %) koki kuuluvansa sekä Suomen Latuun että omaan jäsenyhdistykseensä ja vain joka viides koki kuuluvansa ensisijaisesti vain jäsenyhdistykseen.

Merkittävimmät syyt liittyä jäseneksi ovat halu kuulua ulkoilijoiden yhteisöön (83 %) ja tukea ulkoilua (60 %). Latu&Polku-lehti (59 %) on monelle jo itsessään syy liittyä, ja se koetaan myös merkittävänä ja tärkeänä jäsenetuna.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mikä nimi kuvaisi parhaiten yli 80-vuotiasta Suomen Latua. Suosituimmaksi nimivahtoehdoksi nousi Suomen Latu ja Polku (49 %). Myös Suomen Ulkoilu sai enemmän kannatusta (16 %) kuin nykyinen nimi Suomen Latu (14 %).

Tulos kertonee siitä, etteivät jäsenet koe nykyisen nimen kuvaavan tarpeeksi hyvin järjestön toimintaa.

“Järjestön nimenmuutos on tietenkin iso päätös ja tämä jäsenkysely on yksi taustamateriaali, kun asiaa käsitellään eteenpäin järjestön sisällä”, Uusitalo sanoo.

Kysely kertoi myös, että suosituin laji jäsenistön keskuudessa on kävely ja että joka kolmas jäsen olisi valmis osallistumaan vapaaehtoisena Suomen Ladun toimintaan

“Vapaaehtoisia on mukana jo yli 5 000 eri puolilla Suomea, mutta mukaan tarvitaan aina uusia”, järjestön vapaaehtoistoiminnasta vastaava Uusitalo muistuttaa.

Jäsenkysely toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa sähköpostitse ja teknisestä toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy. Kyselyyn vastasi 7 944 Suomen Ladun jäsentä.


Luitko jo nämä jutut?