Haukkaa pieni pala kaikille avoimen ulkoilun kakusta

22.11.2023 | Miikka Honkanen

Kaikille avoin ulkoilu -hankkeen vuosi on loppumaisillaan ja tuloksena vuosi on tuottanut paljon uutta materiaalia jäsenyhdistysten käyttöön. Hankkeen kehittäjäryhmä toteutti monipuolisesti kaikille avoimia ulkoilutapahtumia, joissa moninaiset perheet pääsivät ulkoilemaan esteettömyys ja saavutettavuus huomioituna.

Kaikille avoin ulkoilu -hankkeen ensimmäisenä vuotena keskiössä on ollut Suomen Ladun jäsenyhdistyksistä koottu kehittäjäryhmä, jossa Suomen Ladun jäsenyhdistyksistä ovat olleet mukana Metsämörriohjajat, Pieksän Latu, Vantaan latu ja polku sekä Raahen seudun latu.

Ryhmä sai vuoden aikana koulutusta soveltavasta ja kaikille avoimesta toiminnasta. Kouluttaminen helpotti jäsenyhdistyksiä kaikille avointen tapahtumien toteuttamisessa, sekä toisena hyötynä jäsenyhdistyksiltä hankittiin palautetta erilaisista materiaaleista liittyen soveltavaan ulkoiluun. Palautetta käytettiin myös soveltavan ulkoilun koulutuksen rakentamiseen, jossa jäsenyhdistysten osallistaminen on ensiarvoisen tärkeää vapaaehtoisen toimijan näkökulman huomioimiseksi. 

Vuosi sisälsi monenlaista tapahtumaa mm. perheiden iltapalaretken, Metsämörrin perhetapahtumansekä Metsähotelli partaharjun. Jokainen tapahtuma oli suunniteltu kaikille avoimeksi, jolloin tapahtumasta on pyritty tekemään monin tavoin saavutettava huomioiden fyysinen ja aistillinen esteettömyys, monikanavaisuus ohjauksessa, viestinnän saavutettavuus ja erityisesti esteettömyyskuvailu. Soveltavan ulkoilun tapahtuma olisi puolestaan kohdennettu rajatulle kohderyhmälle esim. näkövammaisille.

Tapahtumien järjestäminen

Kaikille avointen tapahtumien järjestämisessä voi olla haasteena monen eri asian huomioiminen, mutta arvopohjalta ja moinipuolisuudeltaan se on ehdottomasti tavoiteltava toteutustapa yleisiin tapahtumiin tai suurtapahtumiin. Sovelletun ulkoilun tapahtuma voi olla yksinkertaisempi järjestää ja ehkäpä olla aloite kaikille avoimen toiminnan suuntaan, mutta isossa tapahtumassa olisi huomioitava tarpeet muunkin kuin yhden toimintarajoitteen kannalta. Sovellettu toimii erittäin hyvin vaikka yhteistyökumppanille tai muulle pienelle ryhmälle tai jos toteuttajalla on aiheeseen liittyvää erikoisosaamista. 

Yhdessä tapahtumassa perheen äiti kehuikin vuolaasti kaikille avointa perheiden ulkoilutapahtumaa sen mahdollistaessa koko perheen mukana olemisen. Kyseisessä tapahtumassa perheen ei tarvinnut valita mennäänkö vammaisen vai vammattoman lapsen tapahtumaan, koska perheen kaikki jäsenet kykenevät osallistumaan esteettömyyden sekä saavutettavuuden ollessa huomioitua. Toimintamalli mahdollistaa myös paremmin toimintarajoitteisen henkilön osallistumisen yhteiskuntaan, kun saa ulkoilla siellä missä muutkin. 

Kaikille avoimessa tapahtumassa kaiken ei välttämättä tarvitse olla jokaiselle sopivaa, vaan jotkin aktiviteetit voidaan kohdentaa tapahtuman sisällä. Perustarpeet tulisi huomioida kuitenkin kaikkien kannalta, joita ovat mm. saavutettavuus markkinoinnissa, esteettömyyskuvailu tapahtumasta, esteetön saapuminen ja kulku tapahtumassa sekä varautuminen yleisavustajilla. Mahdollisimman esteetön tapahtumapaikka kannattaa kuitenkin valita heti ensitöikseen. 

Viestintä on ensiarvoisen tärkeätä kaikille avoimissa tapahtumissa. Toimintarajoitteisille henkilöille osallistuminen alkaa ennakkotiedoista, josta selviää tietoa tapahtuman esteettömyydestä ja yhteystieto lisäkysymyksille. Iso askel kaikille avoimen tapahtuman järjestämisessä onkin esteettömyyskuvailun tekeminen, jolloin osallistuja voi itse tulkita onko tapahtuma hänelle sopiva.

Miten alkuun ja mistä tukea

Kaikille avoimen tapahtuman toteuttaminen voi kuulostaa vaikealta, mutta toteuttamiseen kannattaa lähteä avoimella ja kokeilevalla asenteella, jonka avulla toiminta kehittyy askel kerrallaan. Harvemmin asiat onnistuvat ensimmäisellä yrittämällä, sen ollessa kokeilua ja uuden oppimista, jonka pohjalta lähdetään kehittämään järjestelyjä paremmaksi. Liian isoa palaa kakusta ei kannata haukata, vaan tehty on parempi kuin täydellinen. 

Useimmiten saavutettavat järjestelyt ovat tietoisuutta ja valintoja kuin suuria talous- tai henkilöresursseja. 

Nykyään onkin paremmin tarjolla materiaalia kaikille avoimen toiminnan toteuttamiseksi. Suomen Latu ja muut alan järjestöt ovat tuottaneet materiaaleja tapahtumajärjestäjien tueksi. Erityisesti Suomen Latu on julkaissut vapaaehtoisille toimijoillle suunnattuja materiaaleja kaikille avointen tapahtumien järjestämisestä, materiaalien ollessa napakoita ja vapaaehtoisille ulkoiluohjaajille suunniteltuja. Kaikille avoimessa ja soveltravassa toiminnassa jäsenyhdistysten käytössä on myös Kaikille avoin ulkoilu -hankkeen asiantuntijatuki. Käy tutustumassa tarjontaan osoitteessa suomenlatu.fi/soveltavaulkoilu ja lähde avaamaan toimintaa yhä laajemmalle osallistujakunnalle. 

Kirjoittaja on Kaikille avoin ulkoilu -hankkeen asiantuntija.


Luitko jo nämä jutut?