Evoa tarvitaan monipuolisen ulkoilun paikkana

26.11.2020 | Eki Karlsson

"Nyt Evolta löytyvät, eri ulkoilulajien harrastajille sopivat, laajat ja yhtenäiset ulkoiluympäristöt ovat hyvää vauhtia katoamassa Etelä-Suomesta", kirjoittaa Suomen Ladun Eki Karlsson HS:n mielipidekirjoituksessa.

Ympäristöministeriö on ilmoittanut jatkavansa suunnittelua uusien kansallispuistojen perustamiseksi. Työ jatkuu Sallatunturin ja Evon metsäalueen osalta. 

Evo on tällä hetkellä valtion retkeilyalue. Retkeilyalueet on perustettu ulkoilulain nojalla sellaisille valtion maille, joilla on ulkoilun kannalta huomattava yleinen merkitys. Retkeilyalueiden tehtävänä on turvata luonnon monipuolista virkistyskäyttöä. 

Suomessa on seitsemän retkeilyaluetta, joista kolme eteläisintä ovat Evo, Ruunaa ja Oulujärvi. Teijon ja Hossan retkeilyalueet on jo muutettu kansallispuistoiksi.

Teijon ja Hossan retkeilyalueet on jo muutettu kansallispuistoiksi.

Monipuoliselle ja “kovemmalle” virkistyskäytölle perustetut retkeilyalueet vähenevät, ja erityisesti Etelä-Suomessa ei ole tälle muutokselle korvaavia suuria metsäalueita. 

Evolla saa nyt mm. liikkua ja leiriytyä jokamiehenoikeudella retken luonteeseen sopivassa paikassa, pyöräillä poluilla, kalastaa ja järjestää kilpailuja. 

Sen sijaan kansallispuistoissa leiriytyminen rajoitetaan vain tietyille paikoille, jotka sitten ruuhkautuvat. Pyöräilyä sallitaan vain tietyillä reiteillä, ja moniin harrastuksiin liittyvät tapahtumat tai kilpailut muuttuvat luvanvaraiseksi ja usein mahdottomiksi järjestää. 

Kansallispuiston keskeisin tehtävä onkin luonnonsuojelu; ulkoilu on tälle alisteista ja järjestyssäännöillä ohjattua. 

Kansallispuistojen tehtävät perustuvat lakiin. Perustamislaissa ja kansallispuistolle annettavassa järjestyssäännössä tulisi turvata nykykäytäntöä paremmin monimuotoiset virkistyskäytön edellytykset. 

Nyt Evolta löytyvät, eri ulkoilulajien harrastajille sopivat, laajat ja yhtenäiset ulkoiluympäristöt ovat hyvää vauhtia katoamassa Etelä-Suomesta.  

Ympäristöministeriö perustaa Evon kansallispuiston valmisteluun työryhmän, jonka työn pohjalta valmistelussa edetään. Toivomme, että valmistelussa kuullaan myös monimuotoista virkistyskäyttäjien joukkoa. 

Kirjoittaja on Suomen Ladun toiminnanjohtaja. Kirjoitus on julkaistu alun perin 26.11.2020 Helsingin Sanomien mielipideosastolla.


Luitko jo nämä jutut?