Dataa ja strategiaa

07.09.2022 |  Hannu Tiusanen

Luonnon virkistyskäytön edistämiselle tärkeitä papereita julkaistu.

Toukokuussa julkaistiin kaksi luonnon virkistyskäytön edistämisen kannalta erityisen merkittävää paperia.

Ensin julkaistiin Luonnonvarakeskuksen tekemä, historiansa kolmas luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI3). Tällä 10 vuoden välein tehtävällä tutkimuksella seurataan luonnon virkistyskäytön kysyntää eli sitä, miten suomalaiset liikkuvat luonnossa vapaa-ajallaan, millaisia ovat suomalaisten ulkoiluharrastukset sekä lähiulkoilun ja luontomatkailun määrää.

Tutkimus sisältää paljon tärkeää tietoa, mistä johtopäätöksenä voidaan todeta luonnon virkistyskäytölle kysyntää riittävän. Esimerkkeinä tutkimuksen tuloksista mainittakoon seuraavia huomioita:

Suomalaiset ulkoilevat edelleen erittäin suurin joukoin. Sillä suomalaisesta aikuisväestöstä (15–80-vuotiaista) noin 96 prosenttia harrastaa ulkoilua.

Ulkoilua harrastetaan keskimäärin 182 kertaa vuodessa ja kolme kertaa viikossa, ja suurin osa ulkoilusta tapahtuu lähiluonnossa.

Suosituin ulkoilutapa on kävely. Sitä harrastaa lähes 80 prosenttia suomalaisista.

Monet perinteiset ulkoiluharrastukset, kuten uinti, mökkeily, marjastus ja pyöräily, ovat edelleen suosittuja ja niitä harrastaa yli puolet aikuisväestöstä.

Ulkoiluharrastuksien suosiossa näkyvät myös uudet tavat liikkua luonnossa. Esimerkiksi frisbee-golfia harrastaa noin 20 prosenttia ja maasto- tai polkujuoksua 18 prosenttia aikuisväestöstä. Myös maastopyöräilyn ja lumikenkäilyn suosio on kasvanut selvästi 20 vuodessa.

Retkeilyn suosio on kasvanut. Suomalaisista 37 prosenttia retkeilee.

Lasten kanssa luonnossa ulkoilu on kasvanut. Lasten kolme useimmiten käyttämää ulkoiluympäristöä ovat lähimetsä, leikkipuisto ja piha.

Suomalaisten ulkoilu kasvoi koronapandemian aikana. Koronapandemian aikana lähes puolella arvostus luontoa kohtaan kasvoi: yli 40 prosentille ulkoilusta tuli tärkeä keino vähentää stressiä ja lähes kolmasosa aikoo jatkossa käydä luonnossa enemmän kuin ennen.


Viikko LVVI3:n julkistuksen jälkeen Valtioneuvosto hyväksyi Suomen ensimmäisen kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian.

Suomen Latu otti asiasta kantaa todeten strategian olevan merkittävä askel luonnon virkistyskäytön edistämisessä. Strategia luo yhteistä suuntaa sille, miten maassamme halutaan luonnon virkistyskäyttöä edistää.

Luonnon virkistyskäytön strategia on osa nykyisen hallituksen hallitusohjelmaa. Vuoteen 2030 saakka ulottuvan strategian visiona on, että luonnon virkistyskäytön edistämiseen on panostettu kansallisena menestystekijänä, lähiluonto on noussut arvoonsa päätöksenteossa, yhä useampi on löytänyt itselleen sopivan tavan liikkua ja olla luonnossa, sekä väestön terveys ja hyvinvointi ovat parantuneet.

Nyt on tärkeää, että strategiassa mainittuja toimenpiteitä viedään käytäntöön. Käytännön toimenpiteiksi viemisen tiellä on jo edistytty, kun strategiassa vaadittu koordinaatioelin on perustettu strategian toimeenpanoa ja seurantaa varten.

Suomen Latu tulee olemaan vahvasti mukana tässä jatkotyössä.

Molempia papereita hyödynnetään Suomen Ladun vaikuttamistyössä eduskuntavaalivaikuttamista myöten. Niitä kannattaa hyödyntää myös jäsenyhdistysten paikallisessa vaikuttamisessa.


Luitko jo nämä jutut?