Arkiliikunta perheiden liikkumisen ja kokonaishyvinvoinnin edistäjänä

05.09.2023 | Anna Alakoski

Hyvinvoinnin kannalta aktiivinen arki on tärkeää. Lue vinkit parempaan arkeen.

Arkiliikunta ja arkiaktiivisuus ovat keinoja lisätä perheen kokonaisliikkumiseen määrää. Arkiliikunta on liikunta, joka toteutuu päivittäisten toimintojen suorittamisessa. Se sisältää kaikenlaisen päivän mittaan tapahtuvan liikkumisen, mikä ei ole varsinaista vapaa-ajan liikuntaa. Arkiaktiivisuudella taas tarkoitetaan rasitustasoltaan kevyttä tai reipasta päivittäisten toimien suorittamiseen liittyvää fyysistä toimintaa työssä, kotona, asioidessa ja harrastuksissa. Arjen liikkumisella on suuri merkitys kokonaisaktiivisuuden ja terveyden kannalta, jopa suurempi kuin satunnaisella omaehtoisella kuntoliikunnan tai ohjatun liikunnan harrastamisella. Perheen yhteinen omaehtoinen arjessa liikkuminen lisää yhdessäoloa, hyvinvointia ja antaa lapsille mallin fyysisesti aktiivisesta elämäntavasta. 

Hyvinvoinnin kannalta aktiivinen arki on tärkeää, erityisesti jos liikunta ei ole säännöllistä tai ei liikuta terveyden kannalta riittävästi. Arkiliikunnan kautta fyysistä aktiivisuutta voi kerryttää huomaamatta luontevana osana arjen muita toimintoja. Kansallinen liikkumissuositus koululaisille korostaa arkiliikunnan merkitystä. Liikunnan tulisi jälleen sisältyä luonnostaan lasten ja nuorten arkipäivään eikä olla vain organisoitu ja erillinen harrastus. 

Arkiliikunnan puheeksiottaminen ja siihen kannustaminen olisi oltava osa kaikkien lasten ja perheiden palveluita. Perheitä tavoittavien toimijoiden tärkeää roolia perheiden liikkumisen edistämisessä tulisi korostaa ja kouluttaa kohtaamaan perheet rohkaisevalla tavalla. Monet perheet voivat kokea, ettei arjen voimavarat riitä kaikkeen, mitä pitäisi tehdä. Liikkumiseen rohkaisemisessa tulisi nähdä mahdollisuudet ja korostaa liikunnan lisäämisen helppoutta arkirutiineihin.  

Oivalla aikuisena perheen mahdollisuudet liikkua arjessa ja korosta liikunnan iloa.

Alla olevia vinkkejä voi hyödyntää kartoitettaessa oman perheen tapoja liikkua ja antaessa vinkkejä, miten liikuntaa voi lisätä osaksi perheen arkea. 

  • Ulkoilkaa lähiympäristössä ja kotipihalla rakentamalla rata keppihevosille, pyörille tai potkulaudoille, heittäytymällä mukaan lapsen leikkiin tai tekemällä oma kuntopiiri, johon lapset voivat liittyä mukaan.
  • Liikkukaa mahdollisimman paljon lihasvoimin kävelemällä ja pyöräilemällä kauppaan, harrastuksiin, kaverin luo ja päiväkotiin, kouluun jopa töihin. 
  • Leikkikää yhdessä fyysisesti aktiivisia leikkejä sisälläkin.
  • Liikkukaa siirtymätilanteen hauskasti, esimerkiksi ottamalla juoksukisa tai leikkimällä seuraa johtajaa bussipysäkille tai autolle.
  • Mahdollista vanhempana lapsen osallistua arkiaskareisiin, kuten siivoukseen, roskien vientiin, pyykkien viemiseen paikalleen, ruokakassien ja tavaroiden kantamiseen. 
  • Tarkastelkaa arkiympäristöä ja kuinka voit muokata sitä niin, että se innostaa liikkumaan. Missä sisällä saa kiipeillä, pomppia tai pallotella? Voitteko arjessa kulkea sellaista reittiä, joka mahdollistaa lapsen omaehtoisen liikkumisen, kuten hyppimisen kiveltä kivelle tai kalliolle nousemisen?
  • Valitkaa päivä, jolloin poikkeatte tyypilliseltä reitiltänne. Kävelkääkin metsän poikki tai poiketkaa leikkipuistoon. Pysähtykää sillalle tarkkailemaan veden virtausta tai lammelle katsomaan lintuja.
  • Aikuinen, huolehdi etteivät omat vaatteesi estä liikkumista. Voitko pakata työlaukkuusi ulkohousut ja puet ne päiväkodin pihalla?
  • Pidä mukanasi evästä, jottei kotiin pidä kiirehtiä tekemään ruokaa.
  • Sovi omien tai lasten ystävien tapaaminen liikunnan merkeissä. 

Näe arkiliikunta mahdollisuutena yhdessäoloon ja kuulumisten vaihtoon. Hyödynnä läsnäolo arjen liikunnassa ja ota myöhemmin omaa aikaa hyvällä omalla tunnolla. Yhdessä liikkuminen voi helpottaa lapsia kertomaan niin arjen huolista kuin onnistumisista. 

Arkiliikkumiseen vaikuttaa voimakkaasti vanhempien oma asenne, motivaatio ja kiireen tuntu. Tue aikuisia muuttamaan omaa suhtautumistaan, esimerkiksi kannustamalla heitä lisäämään lasten liikkumisen sallivuutta ja vähentämään kieltoja. Näin lapset omaehtoisesti ja mielenkiinnosta liikkuvat arjessa enemmän. Auta perheitä oivaltamaan mahdollisuudet liikkua arjessa. Arkiliikunta voi jopa säästää aikaa ja hermoja, kun liikuntaa sulautuu osaksi arkea eikä velvoitteeksi. Helpota aikuisia huomaamaan, että yhdessä toimiminen on lapsista hauskaa, he voivat välttää pienten lasten pukemistaistelut tai kouluikäisen patistamisen, kun liikkuminen on osa rutiineja. Korosta, että liikunta voi tukea perheen vuorovaikutusta ja auttaa jaksamaan arjessa paremmin. 


Luitko jo nämä jutut?